Ανοίξαμε στις 11 Σεπτεμβρίου 2019 και σας περιμένουμε για την εγγραφή σας. Καθημερινή μελέτη, φιλολογικά εργαστήρια, δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας.